Ingela Kihlberg Enskog

Psykoterapi

Att erkänna för sig själv att man inte mår bra psykiskt kan vara svårt för många. Ett steg i rätt riktning kan vara att boka ett orienterande samtal där man har möjlighet att tala om sin situation.

Vanliga problem är nedstämdhet, oro, ångest, depression, ensamhet, utmattning, blyghet, konflikter med andra, dålig självkänsla, dåligt självförtroende, utvecklingskriser, sorg, trauma, separationer, problem i par relationen, familjeproblem.

Jag erbjuder: Kris/stöd terapi, krisbearbetning, sorgbearbetning, psykoterapi, parterapi, samtalshjälp, traumaterapi, ungdomspsykoterapi.

Min teoretiska grundsyn är psykodynamiskt men jag använder när det behövs andra metoder och kognitiva inslag och är väl insatt i modern teoribildning och evidensbaserade psykoterapi metoder. Ofta behöver man kombinera kognitiv terapi med mer djupgående psykodynamiska tekniker för att nå ett effektivt och hållbart resultat. Vid KBT och TA är fokus ofta här och nu och jag hjälper dig att identifiera och bryta negativa tankar och beteendemönster. Ibland tycker man att det är mindre viktigt hur ett problem har uppstått och andra gånger är det väldigt centralt och ger en lättnad att förstå hur saker och ting hänger ihop. Jag har lång erfarenhet av att arbeta som sjukhuskurator både inom BUP och infektionsklinik och som handledare inom socialtjänst och landsting och har arbetat med psykoterapi och handledning i mer än 20 år.

Annan relevant kompetens: Arbetar främst med individuell terapi men även par och har många års erfarenhet av gruppterapi. Jag har sedan 2004 arbetat på SÄS i Borås på olika kliniker (infektionskliniken, barn och ungdoms mottagningen, terapimottagningen och numera vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning ÖVM Bo) och har dessförinnan erfarenhet av bland annat socialtjänst och behandlingshem.

Vanliga frågor:
Vad är psykodynamisk psykoterapi se RPC
Vad är skillnaden mellan psykoterapeut, psykolog, psykiatriker se RPC